Finska SLE-föreningen

SLE eller Systemic Lupus Erythematosus är autoimmun sjukdom, som påverkar hela kroppen. I Finland finns det upp till 2000 personer som är sjuka med SLE.
Då det inte förs något enhetligt register över de sjuka är antalet ett antagande. En grupp SLE-sjuka patienter har bildat en förening, för att med fungera som stöd och förmånsgrupp. Föreningen jobbar med att sprida kännedom av denna sjukdom som fortfarande är ganska obekant i Finland.
Många sällsyntare sjukdomar känner man ofta bättre till än SLE.
Vi är förvissade, att genom agerande i en föreningen, kan vi göra oss hörda och minska avsocialiseringen som ofta följer med kroniska sjudomar. SLE påverkar hela familjen och därför kommer föreningen även att ge stöd till närastående i form av kunskap, erfarenhet och rådgivning. Du är välkommen till föreningen som aktiv- eller stödmedlem.
Ta risken och kontakta oss!
Finska SLE patienter hittar du i email
yhteys (at) sle-yhdistys.fi.

Nu finns det på facebook en sluten grupp för oss som nyligen insjuknat eller haft diagnosen en längre tid. ”Finlandssvenska SLE-gruppen” heter den hos oss är du välkommen att lätta på dina bekymmer på det egna modersmålet. Klicka på länken så kommer du direkt till gruppsidan https://www.facebook.com/groups/321895854638312/ Välkommen!

sle-esite2014_ruotsi.pdf